AnaSayfa
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL TANITIMI

2008 yılında kurulan Mühendislik Fakültesinin bünyesinde Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği Bölümleri bulunmaktadır.
 
Mühendislik Fakültesi 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluştu. İlk mezunlarını 2013 yılında vermiştir.
Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde 1, 2 , 3 ve 4. Sınıfta eğitim öğretim devam etmektedir.
 
Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı
 
Mühendislik Fakültesinde halen gündüz ve ikinci öğretimde olmak üzere 1401 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.
 

Tablo1

Bölümler

Öğrenci Sayısı

Gündüz

Gece

Toplam

İnşaat Mühendisliği

338

278

616

Makine Mühendisliği

266

235

501

Gıda Mühendisliği

186

63

249

Endüstri Mühendisliği

35

 

35

Toplam Öğrenci Sayısı

825

576

1401

 

Mühendislik Fakültesi Akademik Personel Sayısı
 
Mühendislik Fakültesi Bünyesinde  30 (yirmi dokuz) öğretim üyesi, 2 (iki) öğretim görevlisi,65(altmışbeş) araştırma görevlisi olmak üzere 97 (doksanyedi) akademisyen bulunmaktadır.
 
Tablo 2

Akademik Unvanı

Sayı

Toplam

Prof. Dr.

2

2

Doç. Dr.

4

4

Yrd. Doç. Dr.

24

24

Arş. Gör.

22

 

65

Arş. Gör. (ÖYP)

6

Arş. Gör. (ÖYP) Geçici Nakil

37

Öğrt. Gör.

2

2

Okutman

-

-

Toplam

97

 
Mühendislik Fakültesi İdari Personel Sayısı:
Fakültemizde 12 (oniki) idari personel istihdam edilmektedir.
Mühendislik Fakültesi Fiziki İmkânları
Merkez Dede Korkut Yerleşkesi içerisinde bulunan Fakültemiz 8.100 m2 fiziki alana
sahip olup bünyesinde;

·         65 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, Teknik Resim Sınıfı,

·         36 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         30 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         120 kişilik 1 Adet  Amfi, (Amfi teknik donanımı itibari ile çok amaçlı salon olarak ta kullanılmaktadır.) 
·         796 Kişilik 13 Adet  Derslik,
·         Toplam 981 Kişilik 15 Adet  Derslik (Amfi, Teknik Resim Sınıfı dâhil), 
·         66 kişilik çok amaçlı Konferans Salonu, 
·         20 kişilik Toplantı Salonu,
·         Ayrıca tüm bölümlerde uygulama derslerinin yapılacağı araç, gereç, cihaz ve sarf malzemeleri temin edilmiş, bir kısmı faal bir kısmının kurulumu devam eden 15 (on beş) adet öğrenci laboratuvarları/ öğrenci atölyeleri ile1 Adet  (bir) beton ve kür odası bulunmaktadır.
·          Tüm derslik ve laboratuvarlarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.