AnaSayfa
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL TANITIMI

2008 yılında kurulan Mühendislik Fakültesinin bünyesinde Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği Bölümleri bulunmaktadır.
 
Mühendislik Fakültesi 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluştu. İlk mezunlarını 2013 yılında vermiştir.
Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde 1, 2 , 3 ve 4. Sınıfta eğitim öğretim devam etmektedir.
 
Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı
 
Mühendislik Fakültesinde halen gündüz ve ikinci öğretimde olmak üzere 1402 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.
 

Tablo1

Bölümler

Öğrenci Sayısı

Gündüz

Gece

Toplam

İnşaat Mühendisliği

361

303

664

Makine Mühendisliği

264

208

472

Gıda Mühendisliği

161

53

214

Endüstri Mühendisliği

52

 

52

Toplam Öğrenci Sayısı

838

564

1402

 

Mühendislik Fakültesi Akademik Personel Sayısı
 
Mühendislik Fakültesi Bünyesinde  36 (otuzaltı) öğretim üyesi, 2 (iki) öğretim görevlisi,60(altmış) araştırma görevlisi olmak üzere 98 (doksansekiz) akademisyen bulunmaktadır.
 
Tablo 2

Akademik Unvanı

Sayı

Toplam

Profesör

2

2

Doçent

5

5

Dr. Öğretim Üyesi

29

29

Arş. Gör.

19

 

60

Arş. Gör. (ÖYP)

37

Arş. Gör. (ÖYP) Geçici Nakil

4

Öğrt. Gör.

2

2

 

 

 

Toplam

98

 
Mühendislik Fakültesi İdari Personel Sayısı:
Fakültemizde 11 (onbir) idari personel istihdam edilmektedir.
Mühendislik Fakültesi Fiziki İmkânları
Merkez Dede Korkut Yerleşkesi içerisinde bulunan Fakültemiz 8.100 m2 fiziki alana
sahip olup bünyesinde;

·         65 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, Teknik Resim Sınıfı,

·         36 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         30 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         120 kişilik 1 Adet  Amfi, (Amfi teknik donanımı itibari ile çok amaçlı salon olarak ta kullanılmaktadır.) 
·         796 Kişilik 13 Adet  Derslik,
·         Toplam 981 Kişilik 15 Adet  Derslik (Amfi, Teknik Resim Sınıfı dâhil), 
·         66 kişilik çok amaçlı Konferans Salonu, 
·         20 kişilik Toplantı Salonu,
·         Ayrıca tüm bölümlerde uygulama derslerinin yapılacağı araç, gereç, cihaz ve sarf malzemeleri temin edilmiş, bir kısmı faal bir kısmının kurulumu devam eden 15 (on beş) adet öğrenci laboratuvarları/ öğrenci atölyeleri ile1 Adet  (bir) beton ve kür odası bulunmaktadır.
·          Tüm derslik ve laboratuvarlarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.