AnaSayfa
 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliği insan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, kurulması ve verimliliğinin arttırılması ile ilgilenir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanır. Bu amaçla Endüstri Mühendisliği eğitimi yöneylem araştırması, istatistik, benzetim, üretim planlama ve yönetimi temel dersleri etrafında öğrencilere sistem yaklaşımı, ekip çalışmasına yatkınlık, sorgulama ve kıyaslama yapabilme, analitik bir bakış açısıyla problem tespit etme, problemi modelleme, modeli çözme, bilgisayar desteğinde bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, hepsinden önemlisi “değişimi sürekli izleme” özelliklerini kazandırmaktadır.
Öğrencilerini tüm şirketlerde üst düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştiren Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar genellikle imalat yapan kuruluşlarda çalışmasına rağmen, özellikle son yıllarda artarak; sağlık, bankacılık, sigortacılık, finans, bilişim, iletişim, lojistik sektörleri gibi hizmet veya servis sistemlerinde de istihdam edilebilmektedir. İşletmelerde sistemlerinin oluşturulmasında önemli görevler üstlenen Endüstri Mühendisleri; üretim planlama mühendisi, ürün geliştirme uzmanı, satın alma mühendisi, satış mühendisi, iş analisti, banka müfettişi, proje yöneticisi, süreç mühendisi, sipariş ve lojistik mühendisi gibi pozisyonlarda iş bulabilmektedir.
Bayburt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümümüz 2016-2017 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Bölüm kadrosu; 2 doçent, 2 yardımcı doçent ve 6 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim ve araştırma etkinlikleri Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması olmak üzere iki alt anabilim dalında gerçekleşmektedir.
Bayburt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak güncel bilgi ve teknoloji üretebilen, iş dünyasının problemlerine çözümler bulabilen, yönetebilme yeteneğine sahip, öz güveni yüksek, yenilikçi, analitik düşünebilen, ülkesinin çıkarları doğrultusunda mevcut bilgi ve teknolojileri kullanabilen, meslek etiğinden ödün vermeyen, topluma faydalı Endüstri Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktayız.