AnaSayfa
 ENERJİ

 

ENERJİ ANABİLİM DALI


Artan dünya nüfusuna paralel artan enerji tüketimi nedeniyle enerji sistemleri geleceğin en önemli sanayi kollarından biri olacaktır. Sanayide, konutlarda ve ulaşımda ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi termik ve hidrolik santraller vasıtasıyla temin edilmektedir. Nükleer santrallerin kurulması için de ülkemizde yıllardan beri büyük çabalar sarf edilmektedir. Elektrik enerjisi kaynakları; hidrolik, linyit (kömür), doğal gaz, jeotermal, rüzgâr, solar ve nükleer enerji şeklinde özetlenebilir.

Başlıca araştırma konuları; hidrolik, buhar ve gaz güç sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve sistemleri, akış ölçme teknikleri, boru ve kanal akışlar, newton olmayan akışlar, çift fazlı akışlar ve engelli akışlar.

 

Akademik Personel

Yrd. Doç.Dr. Erman Kadir ÖZTEKİN (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Pınar Mert CÜCE

Arş. Gör. Ahmet Burhaneddin BEŞİR (MEB)

Arş. Gör. Burak TÜRKAN (ÖYP)

Arş. Gör. Erdoğan GÜNER (ÖYP)

Arş.Gör. Hüseyin KÖKSAL (ÖYP)

Arş. Gör. Selçuk SARIKOÇ (ÖYP)