AnaSayfa
 GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ
 
Gıda Mühendisliği Nedir?
 
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.
 
Gıda Mühendisinin temel görevleri;
 
Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından, güvenli besin üretmek;
 
Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek;
 
Gıda hammaddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak;
 
Atıklardan yeni gıdalar üretmek;
 
Hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece, gıda çeşitliliğini arttırmaktır.
 
Hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesinin yanı sıra, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması da Gıda Mühendisliği bölümlerinin görevleri arasındadır. Gıda Mühendisliği'nin temel amaçlarından biri de; ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik nosyonu ile yetiştirilmesidir. Ülkemizde yıllardır farklı disiplinlerce, değişik yönlerine farklı ağırlık verilerek ele alınan "GIDA" konusuna Gıda Mühendisliği Bölümlerinde bir bütün olarak yaklaşılmakta, böylece ülkeye, gerek öğretim ve gerekse bilgi üretimi konusunda daha fonksiyonel hizmetler sunulmaktadır.
 
Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 
Bölümümüz Mayıs 2009 da Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup bu tarihten itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüzde örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere 1.sınıftan 4.sınıfa kadar eğitim aktif haldedir.
 
Bölümün Amaçları ve Avantajları
 
Gıda Mühendisliği Bölümü lisans programının temel amacı sağlığa yararlı, güvenli, besleyici ve tüketilebilir nitelikte gıdaları üretebilme bilgi ve yeteneğini, diğer bir ifadeyle; güvenli, yüksek kaliteli ve katma değerli gıda ürünlerinin insanlığın faydasına sunulabilmesi amacıyla üretim ve dağıtım sistemlerinin tasarımını, işletmesini ve geliştirmesini yapabilecek, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış,  gıda üretimi, işçiliği, paketlenmesi, hazırlanması ve kullanımında bilim ve mühendisliğin yöntemlerini öğrencilerine kazandırmaktır. Bu amaç sayesinde öğrenciler, gıda mühendisliğinin ilkeleri ve uygulamaları hakkında geniş kapsamlı bilgi birikimine sahip, 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel mühendislik bilgilerini ve gıda mühendisliği mesleğine ve etiğine uygun mesleki ve kişisel nitelikler kazanmış, gıda proseslerinin sağlık, gıda güvenliği, çevre ve sosyal etkilerini dikkate alarak analizi ve tasarımı için gerekli bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
 
Bölümün akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri
 
 
Beslenmemiz açısından gerekli bütün gıda ürünlerinin üretim sisteminin planlanması, fabrika veya işletmenin tasarlanması, üretimin gerçekleşmesi ve ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesinden sorumlu mühendise Gıda Mühendisi denir. Bununla beraber Gıda Mühendisi, gelişen teknoloji ve yeniliklerin fabrikaya adapte edilmesi, ürün profilinin geliştirilmesi, hijyen standartlarının korunması, gerekli kalite kontrollerin sağlanması ve yeni ürün geliştirilmesi gibi görevleri de mevcuttur.
 
İnsanın en temel ihtiyacı olan beslenme insanlık devam ettiği sürece her zaman önemli olacağı için, modern teknolojinin gelişmesiyle beraber Gıda Mühendisine olan ihtiyaç hızla artmakta ve değer kazanmaktadır.
 
Gıda Mühendisi Hangi Vasıflara Sahip Olmalıdır?
 
Gıda hammaddesinin tüketime sunulacağı ana kadarki tüm işlem basamaklarında uygun modern teknolojinin kullanılması, İnsan sağlığına uygunluk ve hijyen prensipleri çerçevesinde kaliteli, dayanıklı, ekonomik ve güvenli olarak gıdaların üretim sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması, Gıda işleme ve pazarlama esnasında ortaya çıkacak problemlerin çözülmesi için mesleki bilgi ve yeteneklerle donatılmış olmalıdır.

Gıda Mühendisliği Eğitim Süresi
 
Lisans eğitimi 4 yıl olup, mezunlarına Gıda Mühendisi unvanı verilir. Bölümümüzde gıda mühendisliği eğitimi;
 
1.Sınıf : Temel Mühendislik dersleri ortak dersleri,
 
2.Sınıf : Gıda Mühendisliği temel dersleri,
 
3.Sınıf : Genel gıda bilimi ve işletme dersleri,
 
4.Sınıf: İstenilen alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak seçmeli derslerden oluşmaktadır.
 
Çalışma Olanakları
 
Ülkemizde gıda üretimin yapıldığı bütün işletme ve fabrikalarda Gıda Mühendisi çalıştırılması zorunlu olduğu için özel sektör de geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu nedenle gıda fabrikalarında üretim, dağıtım, satış, pazarlama departmanlarında; gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli denetim ve gözetim firmalarda; gıda kontrol ve denetimi için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında;  DPT, TSE, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu kuruşlarında görev alabilmektedir.
 
Mezunlarımız Gıda Mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi, yurt içinde ve yurt dışında yapacakları yüksek lisans ve doktora öğrenimleri ile uzmanlaşarak, akademik olarak araştırma laboratuvarlarında çalışmaya hak kazanır.
 
Gıda Mühendisinin çalıştığı temel gıda grupları: 
Süt ve süt ürünleri (içme sütü, yoğurt, peynir, tereyağı, kaymak, dondurma vb.),
Et ve et ürünleri (sucuk, salam, sosis, pastırma, tavuk ürünleri, balık ürünleri vb. ),
Tahıl ürünleri (un, ekmek, bisküvi, makarna, kraker, kek, kahvaltılık tahıllar, bulgur vb.),
Meyve, sebze ve Ürünleri (yaş meyve, sebze, konserve, reçel, marmelat, salça, çay, )
Yağlar (bitkisel yağ, margarin),
İçecekler (meyve suyu, gazlı içecekler, alkollü içecekler vb.)
Dondurulmuş Gıdalar,
Şekerli Gıdalar,
Kuru gıdalar,
Hazır yemekler,
Fonksiyonel Gıdalar.
 
 
Bölüm öğretim elemanları
 
Bölümde 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ve 11 Araştırma Görevlisi  tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ders verme amaçlı olarak üniversitenin çeşitli birimlerinden öğretim üye ve elemanları bazı dersleri yürütmektedirler.
 
Bölümün fiziki yapısı
 
Gıda Mühendisliği öğrenimine uygun donanıma sahip 5 adet uygulama 2 adet kurulum işlemleri devam etmekte olan Lisansüstü laboratuvarlarımız mevcuttur. Uygulama Laboratuvarlarımız; Genel Teknoloji Laboratuvarı, Süt teknolojisi Laboratuvarı, Genel Kimya Laboratuvarı, Tahıl Teknolojisi Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarıdır. Ayrıca Mühendislik Fakültesi bünyesinde var olan 35 kişi kapasiteli 2 adet teknik Resim salonu, 66Kişi kapasiteli 1 adet Konferans Salonu, 20 kişi kapasiteli yabancı dil laboratuvarı, 711 kişi kapasiteli 13 derslik, 1 adet 120 kişilik amfi, 30’ar kişi kapasiteli 3 adet Bilgisayar Salonu, 70 kişi kapasiteli 1 adet Teknik Resim Salonundan da faydalanabilmektedirler.