AnaSayfa
 GIDA BİLİMLERİ

GIDA BİLİMİ ANABİLİM DALI
Son bir asırdan beri özellikle gıda kimyası ve mikrobiyolojisinin gelişmesiyle başlayan ve yeni teknolojilerin hızla gıda üretiminde yer almasıyla gelişen gıda bilimi, gıda teknolojisinin ihtiyaç duyabileceği teorik bilgilerin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin belirlenmesi açısından önem arz eden bir anabilim dalıdır. Gıda bilimi genellikle gıda teknolojisinin uygulanmasında geliştirici, yenileyici ve tamamlayıcı bir rol oynamakla görevlidir.

Gıda bilimi genel olarak aşağıdaki dallarla ilgilenmektedir:

Ø Gıda kimyası

Ø Gıda mikrobiyolojisi

Ø Gıda Mühendisliği temel işlemleri

Ø Isı ve kütle transferi

Ø Akışkan sıvıların davranışları

Ø Isıl/ısıl olmayan işlemler

Ø Gıda biyoteknolojisi ve biyomühendisliği

Ø Enzim bilimi

Ø Gıda güvenliği

Ø Gıda endüstrisi Hijyen ve sanitasyonu

Ø Gıda Muhafazası

Ø Katkı maddeleri

Ø Atık değerlendirme

Ø Beslenme ve Fonksiyonel gıdalar

Ø Nanoteknoloji

Ø Genetiği değiştirilmiş Gıdalar