AnaSayfa
 KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI

Anabilim Dalının amacı; öğrenciye deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi, makine mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi, yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma becerisi, mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırır.

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalında mekanik, hidrolik ve pnömatik sistemle çalışan makinelerin ve bu makinelere ait parçaların klasik ve bilgisayar destekli konstrüksiyonlarını öğreten, ayrıca bunların tasarımından başlayarak genellikle metalik malzemelerin fonksiyonel biçimlerine ulaşma aşamalarında çalışan, alışılmış veya alışılmamış imalat yöntemlerini uygulayan ya da uygulatan, yöntemleri uygulanabilir hale getiren ve geliştiren, kalite güvencesi ve uluslararası normlara uyan imalatın gerçekleşmesine katkıda bulunan teknik elemanların yetişmesine imkan tanıyan dersler bulunmaktadır. 

 

Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇOLAK (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Muhammet DEMİRTAŞ

Öğr.Gör. Nesimi AKPINAR

Arş. Gör. Abdullah Tahir ŞENSOY (ÖYP)

Arş. Gör. Demet ÖZAYDIN (ÖYP)

Arş. Gör. Emin USLU

Arş. Gör. Selçuk AVCI (ÖYP)