AnaSayfa
 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

 

Makine Mühendisliği Bölümü 2009-2010 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Bölüm kadrosu; yardımcı doçent (7), öğretim görevlisi (1) ve araştırma görevlisi (19) den oluşmaktadır.

Meslek derslerinin yanında sosyal içerikli dersler ile eğitim programı zenginleştirilmiştir. Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının, günümüz teknolojik gelişmelerine cevap verebilecek, temel bilgilere sahip, düşünebilen, sadece analiz değil sentez de yapabilen, araştırma becerisine sahip özgüvenli makine mühendisleri olarak yetiştirilmesini amaçlamıştır. Bu çerçevede eğitim programı, bölümün vizyon ve misyonuna uygun olarak yapılandırılmıştır.

Makine Mühendisliği Bölümü eğitim ve araştırma etkinlikleri beş alt anabilim dalında gerçekleşmektedir.

 

Enerji Anabilim Dalı
Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
Mekanik Anabilim Dalı
Termodinamik Anabilim Dalı