AnaSayfa
 MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

 

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI

Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı; makina alet ve cihazların, akılcı, bilimsel esaslara göre tasarlanıp imal edilebilmeleri için gerekli olan fiziksel ve matematiksel modellerin geliştirilerek kuramsal analiz ve sentez yöntemlerinin kurulması esasına dayanır. Makina Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı, Makina Mühendisliğinin en geniş alan yelpazesini yapısına almıştır.

Bu sebeple Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı, Mekanizma Tekniği, Makina Dinamiği, Mekanik Titreşimler, Otomatik Kontrol, Otomasyon Teknolojisi, Akustik ve Gürültü, Biyomekanik, Robotlar ve Robot Teknolojisi, Ölçme Sistem ve Teknolojisi, Yapay Zeka, Mekatronik, Erken Uyarıcı Dinamik Bakım, Savunma Sanayii, Taşıt Tekniği, Tekstil Makinaları, Tarım Makinaları, Makina Teorisi Eğitimi, İnsan-Makina Sistemleri, Teknoloji Tarihi ve Tasarım Felsefesi gibi geniş bir mühendislik kültürü gerektiren bir açılıma sahiptir.

 

Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. Erdem CÜCE (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Esma GAVGALI

Arş. Gör. Fevzi Çakmak BOLAT (ÖYP)

Arş.Gör. Mehmet UYAR (ÖYP)

Arş.Gör. Sinan MARAŞ

Arş. Gör. Yusuf Alptekin TÜRKAN (ÖYP)