KİŞİSEL BİLGİLER
Doktor Öğretim Üyesi ENGİN ŞAHİN
Ünvanı Doktor Öğretim Üyesi
Adı Soyadı ENGİN ŞAHİN
E-Posta esahin@bayburt.edu.tr
Dahili 1654
Dahili 1604
YÖKSİS YÖK Akademik Sayfam
Tüm bilgilerinizi Personel Kimlik Sistemi'nden düzenleyebilirsiniz.
BAĞLI BİRİMLER
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı
Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu
Gıda Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
EĞİTİM TÜRÜ ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ / FAKÜLTE / MYO BÖLÜM ABD BD MEZUNİYET
Lisans Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Kimya (2.6.2002)
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Kimya Organik Kimya Kimya (2.6.2005)
Doktora Atatürk Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Kimya Organik Kimya Kimya (2.6.2011)
YAYINLAR
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Sahin, E.; Kishalı, N.; Kelebekli, L.; Mete, E.; Secen, H.; Altundas, R.; Kara, Y. “An Efficient Synthesis of (R)-Gabob and of (±)-Gabob” Organic Preparations and Procedures Int., 2007, 39, 507-513
Sahin, E.; Kilic, H. “Synthesis of sterically constrained tricyclic pyrrolidinyl alcohol ligands for the enantioselective ethylation of aryl alhehydes: assessment of the influence of ring strain and N-alkyl chain length on asymmetric induction” Tetrahedron: Asymmetry, 2011, 22, 277-282.
Ozdemir, H.S., Sahin, E., Cakici, M., Kilic, H.“ Asymmetric Friedel–Crafts alkylation of pyrrole with nitroalkenes catalyzed by a copper complex of a bisphenol A-derived Schiff base” Tetrahedron, 2015, 71, 2882-2890.
İdari Görevler (En az 1 yıl görev Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Dekan Yrd. Müdür, Müdür Yrd. Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, BAP, vb. Koordinatörlükler olarak alınan görevler)
Dekan Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi yönetim kurul üyesi
Bayburt MYO Yönetim kurul üyesi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yönetim kurul üyesi
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Sahin, E.; Kilic, H.; Kara, Y. “Epoxidation of γ-Hydroxy-α,β-Ansaturated Enones: Electronic effect in Stereoselectivity” International Conference on Organic Chemistry, 202, 2007, Erzurum/Turkey.
Sahin, E.; Kishalı, N.; Kelebekli, L.; Mete, E.; Secen, H.; Altundas, R.; Kara, Y. “An Efficient Synthesis of (R)-Gabob from (R)-ethyl 4-chloro-3-hydroxy butanoate and (±)-gabob from methyl-chloro-3-oxo-butyrate” International Conference on Medicinal Chemistry, 70, 2007, Faculty of Pharmacy, Lille/France
Ozdemir, H. S.; Sahin, E.; Kilic, H. “Catalytic Asymmetric Henry Reaction Catalyzed by Bisphenol-A Based Ligands-Copper Complex”, 57, 44 th World Chemistry Congress IUPAC 2013, Istanbul, Turkey.
Sahin, E.; Ozdemir, H. S.; Kilic, H. “Asymmetric Henry Reaction of Aromatic Aldehydes Catalyzed by Bisphenol-A Based Ligands-Copper Complex”, 57, 44 th World Chemistry Congress IUPAC 2013, Istanbul, Turkey.
Mehmet Çınar, Engin Şahin “A comparative study on synthesized tricyclic pyrrolidinyl alcohol ligands: Determination of absolute configuration, spectroscopic and chiroptic properties” I. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2013), 15-20 September 2013, İstanbul, Turkey.
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği
Parasiklofan Temelli Kiral Dikarboksilik Asit ve Dipiridil Türevlerinin Sentezi, Atatürk Üniversitasi BAP, Araştırmacı (2012 - 2015)
Optikçe saf trisiklik β-amino alkoller ve aminlerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi: Bayburt Üniversitesi BAP, Yürütücü (2015-): Bayburt Üniversitesi BAP, Yürütücü (2015-)
Boza kaynaklı LAB türlerin ekzopolisakkarit üretimlerinin C kaynaklarına bağlı olarak değişimi: Bayburt Üniversitesi BAP, Yürütücü (2015-2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Şahin, E.; Kara, Y.; Kılıç, H. “Kiral Amino alkoller ve Diaminlerin Sentezi: Aldehidlerin Asimetrik Alkilasyonu” XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 520, Sivas, 2009.
Şahin, E.; Kılıç, H. “Kiral Aminoalkollerin Sentezi ve Aldehidlerin Asimetrik Alkilasyonu” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010
Şahin, E.; Kılıç, H. γ –Hidroksi α,β-Doymamış Enonların Weitz-Scheffer Epoksidasyonu: Stereoseçicilikte Dihedral Açısının Etkisi” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010.
Özdemir, H, S.; Şahin E.; Kılıç, H. “Trisiklik Pirolidinil Alkol Ligandların Sentezi: Enonların Asimetrik Weitz-Scheffer Epoksidasyonu” Uluslararası Katılımlı XXV. Ulusal Kimya Kongresi, 128, Erzurum, 2011
Şahin, E.; Kılıc, H. “Trisiklik Pirolidinil Alkol Ligandların Sentezi: Aldehitlerin Asimetrik Alkilasyonunda Halka Gerilimi ve β-amino Alkol Zincir Uzunluğunun Değerlendirilmesi” Uluslararası Katılımlı XXV. Ulusal Kimya Kongresi, 169, Erzurum, 2011.
Özdemir, H.S.; Şahin E.; Çakıcı M.; Kılıç, H. Bisfenol-A Temmelli Ligandların Sentezi: Nitroalkenlerin Pirol ile Asimetrik Friedel-Crafts Alkilasyonu, III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 05-08 Eylül 2016, TRABZON
Tekil Ziyaret : 1343
Toplam Ziyaret : 2376
HIZLI ERİŞİM