KİŞİSEL BİLGİLER
Doçent METİN UÇURUM
Ünvanı Doçent
Adı Soyadı METİN UÇURUM
E-Posta mucurum@bayburt.edu.tr
Telefon 04582111153
Dahili 1676
YÖKSİS YÖK Akademik Sayfam
Tüm bilgilerinizi Personel Kimlik Sistemi'nden düzenleyebilirsiniz.
BAĞLI BİRİMLER
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Bayburt Üniversitesi Senato Üyesi (Seçilmiş)
İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurul Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurul Üyesi
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yöneylem Araştırma Anabilim Dalı Başkanı
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu
Yöneylem Araştırma Doçent
YAYINLAR
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Metin Uçurum, Eda Malgır, Hamdi Deligezen, Necmettin Karaer, Mustafa Avşar, Applicability of statistical process control (SPC) for surface modification plant and properties of coated calcite, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 52 (2), 2016, 803-820.
A1. Onur Birol, Metin Uçurum, Investigation of the cyanide leaching optimization for ultra-fine grinding gold-silver ore, Particulate Science and Technology, Vol. 34, No.5, p.633-638. A2. Bilge Öksüzoğlu, Metin Uçurum “An experimental study on the ultrafine grinding of gypsum ore in a dry ball mill” Powder Technology, Volume 291, April 2016, Pages 186–192. A3. Metin Uçurum, Eda Malgır, Hamdi Deligezen, Necmettin Karaer, Mustafa Avşar, Applicability of statistical process control (SPC) for surface modification plant and properties of coated calcite, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 52 (2), 2016, 803-820. A4. Metin Uçurum, Ömer Güleç, Murat Cingitaş, “Wet grindability of calcite to ultra-fine sizes in conventional ball mill”, Particulate Science and Technology, 33: 342–348, 2015. A5. Emine Yoğurtcuoğlu, Metin Uçurum, “Surface modification of calcite by wet-stirred ball milling and its properties”, Powder Technology 214, (2011), 47–53. A6. Metin Uçurum, O.Yusuf Toraman, Tolga Depçi, Emine Yoğurtçuoğlu, “Study on characterization and use of flotation to separate unburned carbon in bottom ash from Çayırhan power plant” Energy Sources, Part A, 33:562–574, 2011. A7. Volkan Arslan, Metin Uçurum, Huseyin Vapur and Oktay Bayat, “Recovery of silver from waste radiographic films by chemical leaching”, Asian Journal of Chemistry; Vol. 23, No. 1 67-70, 2011. A8. Hüseyin Vapur, Oktay Bayat, Metin Uçurum “Coal flotation optimization using modified flotation parameters and combustible recovery in a Jameson cell” Energy Conversion and Management 51 (2010) 1891–1897. A9. M. Uçurum, “A study of removal of Pb heavy metal ions from aqueous solution using lignite and a new cheap adsorbent (lignite washing plant tailings)”, Fuel, 88 (2009) 1460–1465. A10. M. Uçurum, “Influences of Jameson flotation operation variables on the kinetics and recovery of unburned carbon”, Powder Technology 191, (2009), 240–246. A11. M. Uçurum, O. Bayat, “Effects of operating variables on modified flotation parameters in the mineral separation”, Separation and Purification Technology, 55, (2007), 173–181. A12. Metin Uçurum, Volkan Arslan, Huseyin Vapur, Oktay Bayat, Vedat Arslan ”Recovery of unburned carbon from lime calcination process using statistical technique, Fuel Processing Technology 87, (2006), 1117–1121. A13. O. Bayat, M. Uçurum., Colin Poole, C., “Effects of size distribution on flotation kinetics of turkish sphalerite”. Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. Inst. Min. Metall. C.) March 2004 . Vol. 113, C53-C59. (Technical note) A14. Oktay Bayat, Metin Uçurum, Colin Poole, C., “Role of particle size on flotation kinetics of turkish sphalerite ores”. Asian Journal of Chemistry. Vol. 16, No. (2), 2004, 733-743. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI Dışı): A15. O.Y. Toraman, S.Çayirli, M. Uçurum. The grinding-aids effect of moisture, triethanolamine (TEA) and ethylene glycol (EG) on grinding performance and product quality of calcite, International Journal of Engineering Research & Science (IJOER), Vol-2, Issue-12, p. 121-128, December- 2016. A16. Metin Uçurum, Murat Çolak, Mehmet Çınar, Derya Dışpınar, Implementation of Statistical Process Control (SPC) Techniques as Quality Control in Cast Iron Part Production, Int. Journal of Engineering Precious Research and Application, ISSN: 2456-2734, Vol. 1, Issue 3, Oct.2016, pp.14-24. A17. Tolga Depci, Metin Ucurum, Keith A.Prisbrey, “Computational chemistry approach to explain stearic acid adsorption on calcite surface and experimental support”, ChemXpress 4(4), 330-338, (2014). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Metin Uçurum, Stearik Asit Kullanılan Pimli Değirmen Proseslerinde Korozyon, 14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, (XIV. Internatıonal Corrosıon Symposıum Schedule), 5-7 Ekim 2016 Bayburt, p. 352-356. B2. Metin Uçurum, Murat Çolak, Mehmet Çınar, Application of Statistical Process Control (SPC) for Manufacturing of GGG50 Spheroidal Graphite Cast Iron, ICENS 2016, 24-28 May 2016 Sarajovo, p. 1725-1730 B3. M. Uçurum, Ö.Y. Toraman, S. Çayırlı, Dolgu Minerali Kalsitin Yüzey Modifikasyonunda Kullanılan Pimli Değirmen ve Prosesi, Türkiye 5. Uluslararası Maden Makineleri Sempozyumu ve Sergisi, 1-2 Ekim 2015 Eskişehir B4. Ö.Y. Toraman, M. Uçurum, S. Çayırlı, Kırıcı Ekipmanlar, Yeni Tasarımlar ve Kırıcı Seçimine İlişkin Bazı Kriterler, Türkiye 5. Uluslararası Maden Makineleri Sempozyumu ve Sergisi, 1-2 Ekim 2015 Eskişehir B5. Metin Uçurum, “Renk Parametreleri (L*,a*,b*) Kullanılarak Mikronize Öğütme Tesisinin İstatistiksel Proses Kontrolü” Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2015), s. 802-809, 14-17 Nisan 2015 Antalya B6. Metin Uçurum, Diler Katırcıoğlu, “Performance of Classical Oil (Kerosene) in Froth Flotation of Unburned Carbon in the Ash-A Sugar Industry Waste Material, International Coal Preparation Congress October 1-6 2013, p.373 (ICPC)-İstanbul. B7. Metin Uçurum, Emine Yoğurtcuoğlu, Tolga Depçi, “Mechano-chemical surface modification of calcium carbonate with n-decane+stearic acid+water system” Proceedings of 13th International Mineral Proceessing Symposium, 10-12 October 2012, pp. 625–632, Bodrum, TURKEY. B8. Öner Yusuf TORAMAN, Metin Uçurum, “The Effect of Various Operating Parameters on Fine Grinding in a Pilot Scale Ball Mill” Proceedings of 13th International Mineral Proceessing Symposium, 10-12 October 2012, pp. 13-20, Bodrum, TURKEY. B9. E. Yoğurtcuoğlu, M. Uçurum, “Mechano-chemical surface modification of calcite in wet stirred mill ”Proceedings of XIIth International Mineral Proceessing Symposium, 6-8 October 2010, pp. 141-147, Nevşehir, TURKEY. B10. Metin Uçurum and Emine Yoğurtcuoğlu, “Mechano-activated surface modification of calcium carbonate in stirred mill”, 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference&EXPO Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, 20-26 June 2010, pp.669-676, Varna, BULGARIA. B11. Oktay Bayat, Hüseyin Vapur, Metin Uçurum, “Investigation of Effect of Reagents on the Coal Recovery from Coal Washing Plant Tailings by Floatation”, Twenty-Seventh Annual Internatıonal Pıttsburgh Coal Conference Abstract Booklet, pp. 40, October 11 – 14, 2010, İstanbul, TURKEY (Abstract). B12. Metin Uçurum, Öner Yusuf Toraman, Emine Yoğurtçuoğlu, Ahmet Bilgil, “Çayırhan Termik Santral Taban ve Uçucu Küllerinin Hafif Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği”, Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, S. 457-463, 6-8 Mayıs 2009, Antalya, TURKEY. B13. Sair Kahraman, Metin Uçurum, Emine Yoğurtçuoğlu, “The Correlations Between the Mean Particle Size in Grinding and Physico-Mechanical Properties of Igneous Rocks”, Proceedings of The 21st International Mining Congress of TURKEY, pp. 345-351, 6-8 Mayıs 2009, Antalya, TURKEY. B14. Metin Uçurum, Ö. Yusuf Toraman,” Kalsitin Adsorbant Olarak Kullanımı”, 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s. 218-224, 25-27 February 2009, Kuşadası, İzmir, TÜRKİYE. B15. Ö. Yusuf Toraman, Metin Uçurum, Diler Katırcıoğlu“ Eş Boyutlu Mikronize Kalsitin Boya ve Kağıt Sektöründe Ürün Kalitesine Etkisi”, 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, pp. 225-231, 25-27 February 2009, Kuşadası, İzmir, TURKEY. B16. Metin UÇURUM, Hüseyin VAPUR, Mehmet TÜRKMENOĞLU, “Removal of Cu heavy metal ionsusing coal washing plant tailings, Proceedings of The 11th International Mineral Processing Symposium, pp. 927-932, 21-23 October 2008, Belek, Antalya, TURKEY. B17. M. Uçurum, O. Bayat, “The Role of Air Flow Rate on Flotation Kinetics of Sphalerite in Flotation Column” Proceedings of Xth International Mineral Proceessing Symposium- 2004, pp. 471-479, Çeşme, İzmir, TURKEY. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Metin Uçurum, Öner Yusuf Toraman, Serkan Çayırlı, Mikronize Öğütme ve Kaplama İşlemlerinin Kalsitin Renk Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (2017), 174-179. D2. Metin Uçurum, Fatih Özer, Konvansiyonel Bilyeli Değirmende Kalsitin Mikronize Öğütmesinin Renk Parametreleri Kullanılarak İstatistiksel Proses Kontrolü, Madencilik Türkiye Bilimsel Dergisi, Yıl:5, Sayı:10, s.1-10, 2016. D3. Metin UÇURUM, “Kalsit Madenciliğinin Geleceğinde Optik ayırıcıların Yeri ve Önemi” Niğde üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s:40-46, 2015 D4. Metin UÇURUM, Kaplı Kalsit Üretimi ve Ürün Özellikleri, Madencilik Türkiye Bilimsel Dergisi, Sayı:6, Temmuz 2014, s:1-10. D5. Öner Yusuf Toraman, Metin Uçurum, Alternatif Fosil Enerji Kaynağı: Bitümlü Şeyl, TÜBAV Bilim Dergisi, Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:1, Sayfa:69–78. D6. Metin Uçurum, “Lavvar tesisi besleme malı, ara ürün ve atığının ağır metallerin uzaklaştırılmasında adsorbent olarak kullanımı”, Madencilik, Cilt 47, Sayı 3, Sayfa 43–48, Eylül 2008 (Teknik not). D7. O. Bayat, B. Bayat, H. Vapur, V. Arslan, M. Uçurum, “Cam Sanayi Atıklarının Uçucu Kül ile Koagülasyonu.” Madencilik, 2005, Cilt 44, Sayı 3, Sayfa 19–24. D8. Metin Uçurum, Oktay Bayat, “Düşük Tenörlü Çinko Cevherinin (Horzum, Adana) Sarsıntılı Masa+Flotasyon ile Zenginleştirilmesi” Geosound Yerbilimleri, Haziran, 1998, Sayı 32, s.117–125, ISSN1019–1003. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Metin Uçurum, Öner Yusuf Toraman, Serkan Çayırlı, Kalsit Ürünlerinin Değerlendirilmesinde Renk Farkı Parametresi (ΔE), Niğde İli Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s: 29-33, 20 Nisan 2016, Niğde-Türkiye E2. Metin Uçurum, Ümit Atıcı, Öner Yusuf Toraman, Serkan Çayırlı, Kalsit Madenciliği Triyaj Artığının Agrega Olarak ve Kireç Üretiminde Değerlendirilmesi, V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, s:382-388, 26-27 Kasım 2015, Antalya, TURKEY. E3. Metin Uçurum, Mühendislik Proseslerinde Taneli Hammadde/Ürünlerin Sınıflandırılmasında Kullanılan Sensör Temelli Ayırma Teknolojileri, Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu (MYT 2015), 22-24 Ekim 2015, s:307-314, BAYBURT. E4. Metin Uçurum, “Plastik Üretiminde Dolgu Minerali Olarak Kalsitin Yeri Ve Önemi”, II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, NİĞDE E5. Metin Uçurum, Eda Malgır, Hamdi Deligezen, “Kaplama İşlemine Tabi Tutulan Mikronize Kalsitin Renk Parametrelerinin (L*,a*,b*) İncelenmesi, ADIM Üniversiteleri Birlikteliği ile 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 18–19 Ekim 2012, s.69–73, ISPARTA. E6. Ö. Y. Toraman, M. Uçurum ve D. Katırcıoğlu, “Mineral endüstrisinde kullanılan havalı sınıflandırıcılar”, Türkiye 2. Maden Makineleri Sempozyumu ve Sergisi, 04–06 11 2009, s. 207–220, ZONGULDAK. E7. M. Uçurum, E. Yoğurtcuoğlu, “Maden Atıklarının Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Adsorbant Olarak Kullanımı” Maden İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu' 2009, 19-20 11 2009, s.197-203, ADANA. E8. Metin Uçurum, “Flotasyon teknolojisi ve atıksularda kullanımı”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, 16–17 Ekim 2008, s. 84–89, ADANA. E9. Hüseyin Vapur, Metin Uçurum, Mehmet Türkmenoğlu, “Flotasyon tesis atık sularından çinkonun uçucu küller ile uzaklaştırılabilirliği”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, 16–17 Ekim 2008, s.502–506, ADANA. E10. M. Uçurum, H. Vapur, O. Bayat, V. Arslan ve F. Urun “Fosil Bazlı Katı Yakıtların Yakıldığı Tesislerden Açığa Çıkan Yanmamış Karbon İçerikli Atıklar ve Değerlendirilmesi. Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 08–09 Mart, 2007, s.285–292, ADANA. E11. V. Arslan, O. Bayat, H. Vapur ve M. Uçurum “Cevher Hazırlama Atık Barajlarında Taşma ve Güvenlik Önlemleri” Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 08-09 Mart, 2007, s.57–66 ADANA. E12. H. Vapur, M. Uçurum, O. Bayat, V. Arslan, “Madencilik Çalışmaları Kaynaklı Başlıca Ağır Metaller ve Uzaklaştırma Yöntemleri” Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 08-09 Mart, 2007, s.167–179, ADANA. E13. O. Bayat, V. Arslan, H. Vapur, M. Uçurum, “Kuvars Kumu Kirleticilerinin Oksalik Asit Liçi İle Uzaklaştırılması” 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 13–14 Mayıs 2004, s.179–183, İZMİR. E14. Metin UÇURUM, “Vollastonit ve Zenginleştirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2. Cilt, 20–23 Ekim 1999, Sayfa:349–360 ISBN:975–7929–28-X, ISPARTA. E15. Metin UÇURUM, Oktay BAYAT, “Barit Hazırlama Teknolojisi” Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu 12-16 Ekim 1988, s. 11, ELAZIĞ, (ÖZET). F. Diğer yayınlar: F1. Ö. Yusuf Toraman, Metin Uçurum, Plastikte Mineral Dolgu Olarak Talkın Kullanımı, Turkchem76, syf:. 42-50 Kasım-Aralık 2015 F2. Ö. Yusuf Toraman, Metin Uçurum, Mineral Dolgu üretimi için Yaş Öğütme ve Öğütme Yardımcısı Etkileri, BoyaTürk, Aralık-Ocak 2016 s:30-36
Tekil Ziyaret : 3804
Toplam Ziyaret : 15688
HIZLI ERİŞİM