Laboratuvarlarımız
 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI-MEKANİK LABORATUVARI 

 

 

Donanımlı aletlere sahip İnşaat Mühendisliği Yapı –Mekanik Laboratuvarı 2011 yılı başında Öğretim ve Araştırmaya yönelik olarak kurulmuştur. İçerisinde birçok deneyin yapılabildiği Yapı –Mekanik Laboratuvarı araştırma projelerine ve döner sermaye projelerine katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde laboratuar uygulamaları, deneysel çalışmalar ve bitirme projeleri yapmaya imkan sağlamaktadır. Ayrıca döner sermayesi ile kente ve bölge illerine hizmet vermektedir.           

 Mevcut Cihazlar

 

Cihazın Adı

300 ton kapasiteli beton test presi

60 ton kapasiteli çelik çekme test cihazı

Dijital Beton Test Çekici

Yüksek Başarımlı Ultrasonik Beton Test Cihazı

Etüv

Yüksek sıcaklık fırını (1200C0)

Beton Mikseri (100 dm3)

3 Adet sıcaklığı ayarlanabilir beton kür havuzları

Kompressometre ve Ekstansometre Düzeneği

Ferroscan

Arşimet terazisi

Standart Elek Seti

Elek Sallama Cihazı

Derin Yıkama Eleği

Doğal ve yapay taş kesme makinesi 

Karot Alma Makinesi

Donma çözünme deney düzeneği

Silindir Numune Başlıklama Seti

2 Adet Slump (Çökme) Test Seti

Dijital ve Manüel Verniyeli Kumpas

Özgül Ağırlık Çerçevesi

Elektronik Terazi 30000., 0.5 gr. hassasiyetli

Hassas Terazisi 6000gr., 0.1 gr. hassasiyetli

Elektronik Baskül 150kg. 0.5 gr hassasiyetli

Otomatik Vikat Cihazı

Şişe Tipi Vibratör

Taze Beton Birim Ağırlık Kovası

Elastisite Modülü Deney Düzeneği

Elektrikli Tablalı Isıtıcı

Piknometre 2000ml., 1000ml. ve 500 ml. olmak üzere 4’er adet.

Beher  1000ml., 600ml. ve 250 ml. olmak üzere 3’er adet

Mezür 2000ml., 1000ml. ve 500 ml. olmak üzere 2’şer adet.

Çok sayıda muhtelif tip kalıplar ve ölçü aletleri.

 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MEKANİK

LABORATUVARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇME VE

MUAYENELERİN LİSTESİ

 

1.      Agrega Deneyleri

1.1   Elek analizleri

   a.   İnce ve kaba agrega karışımının elek analizi 

   b.   İnce agreganın elek analizi   

   c.   Kaba agreganın elek analizi   

1.2.   Granülometri düzeltme ve gerekli hesaplar 

1.3.   Agreganın özgül ağırlığının bulunması

   a.   İnce agreganın özgül ağırlığının bulunması  

   b.   Kaba agreganın özgül ağırlığının bulunması  

1.4    Agreganın birim hacim ağırlığının bulunması

  a.    Agreganın sıkışık birim hacim ağırlığı 

  b.    Agreganın gevşek birim hacim ağırlığı 

  c.    Şekilsiz agreganın birim hacim ağırlığı  

1.5.   Agreganın su muhtevasının bulunması   

1.6.   İnce agregada kil toprakları, linyit, bitkisel artık, vb. madde bulunması 

1.7.   İnce agregada yabancı organik madde bulunması  

1.8.   Agreganın No 200 eleğinden geçen kısmının bulunması    

1.9.   İnce agreganın incelik modülü tayini (Elek analizi dahil)   

1.10. Los Angeles deneyi ile kaba agrega aşındırma kaybının bulunması  

1.11. Agregadaki hafif malzeme yüzdesinin bulunması  (Özgül Ağırlığı 2’den az olan

         malzeme)            

1.12.  Yanıcı madde miktarı tayini   

1.13.  Don deneyi (Na2SO4 ile)    

1.14.  Kusurlu malzeme yüzdesi tayini  

 

2.      Çimento Deneyleri

2.1.    Puzolanik aktivite

 

3.      Beton Deneyleri

 

3.1.     Beton karışım deneyi ve hesapları istenen bir dozajda 6 adet silindir 7-28 günlük basınç dayanımı  ve bütün gereken deneyler ile birlikte.

3.2.    Taze betonun birim hacim ağırlığının bulunması    

3.3.    Sertleşmiş betonun birim hacim ağırlığının bulunması    

3.4.    Taze betonun kıvamının çökme deneyi ile bulunması    

3.5.     Beton küp basınç dayanımının bulunması

3.6.     Beton silindir basınç dayanımının bulunması 

   a.     Başlıksız      

   b.     Başlıklı       

3.7.     Yerinde örnek alma ve basınç dayanımı deneyi  

3.8.      Karot çıkarma deneyi  (En az  3 karot) 

3.9.1.   Ek karot çıkarma     

3.10.1. Karot Kırma (Hazır örnek ile adedi)   

3.10.2. Karot örneği kesilmesi (1 adet)   

3.10.3. Karot örneği başlıklama (1 adet)   

3.10.4. Karot kırma (kesme ve başlıklama dahil)  

3.11.1. Ek nokta başına     

3.12.    Beton çekme dayanımının bulunması (eğilme)(BREZILYA DENEYI) 

3.13.    Beton eğilme deneyi     

 

4.      Metalik Malzeme Deneyleri

 

4.1.    Çekme deneyi (bir adet hazır numune için)

   a.    φ 8 ve üstü     

 

 ULAŞTIRMA LABORATUVARI

 

      Ulaştırma Laboratuvarında, karayolu üstyapısında kullanılan bitümlü malzemeler, agregalar ve karışımlar ile ilgili kalite kontrol deneyleri yapılmaktadır. Bu deneylerin bazıları, özgül ağırlık, su muhtevası, penetrasyon, düktilite, yumuşama noktası, parlama ve yanma noktası, viskozite, Marshall karışım metodu ile stabilite ve akma deneyleridir. Ayrıca, doğal taş numuneleri için kayma direnci deneyi yapılmaktadır. Jeodezik ölçüm aletleri bulunan ulaştırma laboratuvarında, Lisans ve Lisansüstü programlarında öğrencilerin bilgilerini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

  

 

HİDROLİK  LABORATUVARI

İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuvarı; lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik, öğretim ve araştırma amaçları için gerekli deneylerin yapılmasını sağlamak için kurulmuş olup; venturimetre(Bernoulli teoremi gösterim düzeneği),  reynolds, akışkan kanal, boru kayıpları, akış ölçer, serbest ve zorlanmış vortex, orifis ve serbest jet akışı deney düzeneklerine sahip bulunmaktadır.

 Mevcut deney düzenekleri ile;

 - Bir venturi boyunca basınç düşüşü ve debi değeri,

- Akımın laminer ve türbülans sınırları,

- Açık kanal akışı,

   - Farklı tipteki savakların debi katsayıları, suyun açık kanallarda farklı geometrilerdeki cisimler üzerindeki akışı,

- Belirli uzunlukta bir boru boyunca meydana gelen kayıpları,

   Değişik geometrili kanatlara çarpan su jetinin kanata etkidiği impuls kuvveti tespit edilebilmektedir.

 GEOTEKNİK LABORATUVARI

  İnşaat mühendisliği geoteknik laboratuvarında yapılabilir deneyler aşağıda belirtildiği gibidir:

 

Su İçeriği Tayini

Kohezyonlu-Kohezyonsuz Zeminlerde Yoğunluk Deneyleri

Kum Konisi İle Arazide Yoğunluk Belirleme Deneyleri

Atterberg Limitleri Deneyleri (Cassagrande, Düşen Koni, Tek nokta yöntemleri)

Elek Analizi ( Yıkamalı-kuru Analiz)

Hidrometre Analizi

UCSC, AASHTO, Deprem Yönetmeliğine Göre Zemin Sınıflandırma Deneyleri

Sabit Seviyeli Geçirimlilik Deneyleri

Düşen Seviyeli Geçirimlilik Deneyleri

Standart-Modifiye Kompaksiyon Deneyleri

Serbest Basınç Deneyleri

Kesme Kutusu Deneyleri

Üç Eksenli Basınç Deneyleri

California Taşıma Gücü (CBR) Deneyi

Bir Boyutlu Konsolidasyon Deneyleri

Kapalı Sistem İçerisinde Donma-Çözünme Deney

Tekil Ziyaret : 866
Toplam Ziyaret : 2020